Marathongruppen är
Sveriges ledande arrangör av löpartävlingar


Friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK arrangerade Stockholm Marathon för första gången 1979. Verksamheten har sedan dess vuxit kraftigt. Över 260 000 löpare deltar årligen i klubbarnas tävlingar.
Minimaran är en av de tävlingar som Hässelby och Spårvägen svarar för. Bland klubbarnas övriga lopp märks, förutom Asics Stockholm Marathon, även Tjejmilen, Vårruset, Stockholm Halvmarathon, Bellmanstafetten och Tjurruset.

Den övergripande målsättningen är att arrangera högkvalitativa tävlingar för alla typer av löpare, joggare och motionärer och därmed bidra till ökad motion och förbättrad folkhälsa
För att sköta denna omfattande verksamhet har Hässelby SK och Spårvägens FK bildat Marathongruppen som till hundra procent ägs av de två klubbarna. Marathongruppen har idag 19 anställda.

Det överskott som loppen genererar går till hundra procent tillbaka till idrotten, dels till arrangörsklubbarna och dels till andra ideella föreningar som ställer upp med funktionärer.
Aktiva, ledare och föräldrar ställer upp som funktionärer flera gånger per år utan ersättning.

Hässelby SK och Spårvägen FK har båda omfattande verksamhet för ungdomar, juniorer, seniorer, veteraner och motionärer. På ungdoms-, junior- och seniorsidan tillhör båda klubbarna de absolut främsta i Sverige.